logo

Коремна и Колоректална хирургия. Неоперативно лечение на хемороиди и анални фисури

Специалист Коремна и Колоректална хирургия

Моето мото

 • Отговорност
 • Етика
 • Дискретност

Практикуващ коремен хирург, проктолог от 1996 г.

повече »»

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

0886 72 72 07

ЗАПИШЕТЕ ЧАС!

Партньори

Договорен партньор на Национална здравноосигурителна каса

Договорен партньор на Застрахователно Акционерно Дружество "България здраве" АД

Договорен партньор на "Дженерали Закрила Здравно осигуряване" АД
"Дженерали Застраховане" АД

 

Философия на моята практика

 • Излагам обективно същността на заболяването и всички методи за лечение с техните предимства и рискове.
 • Давам право на избор и провеждам лечение, което най-добре съответства на интересите и нагласата на моите пациенти.
 • Довеждам докрай всяко лечение. Ако това е извън моите възможности осигурявам връзка с най-добрите специалисти в съответната област.

ВАШИЯТ КОНСУЛТАНТ В МЕДИЦИНАТА - "НАЙ-ДОБРОТО РЕШЕНИЕ НА ВСЕКИ ПРОБЛЕМ"

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО: За хората, които желаят индивидуално отношение към техния здравен проблем. За тези, които държат да получат най-доброто възможно лечение.


НАШАТА МИСИЯ:Компетентност, бързина, дискретност и индивидуален подход. Спестяваме време, средства и разочарования на доверилите ни се пациенти.


ОСНОВЕН ПРИНЦИП НА РАБОТА:Лечение на точното място, в точното време и от правилният лекар. Насочване в интерес на пациента към конкретен лечител – доказан професионалист – независимо от лечебното заведение в което той осъществява практиката си.


ЗА НАС: Мрежа на медицински професионалисти със значителен опит, доказали професионалните си качества в своята област и споделящи общи морални ценности. Ние сме надежден партньор на всеки човек, семейство или компания и работим с най-добрите в своята област специалисти, осигуряваме достъп до най-подходящата медицинска апаратура за диагностика и лечение и осъществяваме асистиране в хода на лечението.


КАК Е РЕГЛАМЕНТИРНО:Като споразумение за абонаментно обслужване.


КАК СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА:Индивидуалното отношение към всеки пациент му осигурява възможно най-подходящата лечебна схема, съобразена с неговото здравно състояние, възможности и потребности. Координаторът на дружеството се грижи за това в хода на лечението.


КАКВО ОСИГУРЯВАМЕ:


 1. Първичен преглед / консултация / и съвет за най-бързо и правилно решаване на медицински проблем от всякакво естество.
 2. Съвет при избор на най-подходящият специалист или здравно заведение.
 3. Съвет при необходимост от клинико-лабораторни изследвания и инструментално-образни изследвания.
 4. Съвет при хоспитализация, проследяване в хода на лечението на здравния проблем.
 5. Повторен преглед и консултация, лечение, проследяване или помощ при възникнало усложнение.
 6. Второ мнение от друг специалист по новооткрит проблем или в хода на лечението.
 7. Подготовка и хоспитализация в уговорено лечебно заведение с цялостно провеждане на лечението.

НА КАКВО ИМАТЕ ПРАВО:


 1. Достъп до информационна база данни, организационна структура и канали за оказване на най-добрата възможна в момента здравна помощ.
 2. Достъп до различните нива на здравна помощ и подизпълнителите на сдружението.
 3. Консултиране и съветване по всеки здравен въпрос и по всяко време.
 4. Консултиране, съветване и асистиране в хода на лечението.
 5. Манипулации, превръзки, процедури при съответният специалист ангажиран с провеждане на лечението.

КАКЪВ Е ОСНОВНИЯ ПРИНЦИП НА ФИНАНСИРАНЕ:


 1. Всички дейности реимбурсирани от НЗОК се финасират от нея чрез съответния талон.
 2. Дейностите посочени в раздела „КАКВО ОСИГУРЯВАМЕ” се финансират от абонаментните вноски, ако не се реимбурсират от НЗОК.
 3. Специфични дейности, клинико-лабораторни, инструментални изследвания и консумативи, за които не е предвидено реимбурсиране от НЗОК могат да се финасират изцяло или частично от абонаментните вноски или се заплащат от пациента при възможност за ценови отстъпки.

КОНСУЛТАЦИИ В МЦ „ FAMA”:
Всеки делничен ден от 14.00 часа.


гр. Пловдив
ул. „Кавала” № 20 ет. 8
MЦ “FAMА”
д-р Антон Тодоров
тел. 0888 539674

Професионален опит и съвременни методи. Истината за Вашето здраве. Решението е Ваше и е толкова лесно!