logo

Коремна и Колоректална хирургия. Неоперативно лечение на хемороиди и анални фисури

Специалист Коремна и Колоректална хирургия

Моето мото

 • Отговорност
 • Етика
 • Дискретност

Практикуващ коремен хирург, проктолог от 1996 г.

повече »»

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА!

0886 72 72 07

ЗАПИШЕТЕ ЧАС!

Партньори

Договорен партньор на Национална здравноосигурителна каса

Договорен партньор на Застрахователно Акционерно Дружество "България здраве" АД

Договорен партньор на "Дженерали Закрила Здравно осигуряване" АД
"Дженерали Застраховане" АД

 

Рак на дебелото и правото черво и фамилно предразположение

Отговори на най-често задаваните от пациентите въпроси:


Трябва ли да се безпокоя, ако мой близък е лекуван за рак на дебелото черво
?
Злокачествените новообразувания на дебелото и правото черво са сред най-честите тумори за нашата популация. Приблизително 1 от всеки 35 индивида има шанс да развие заболяването през жизнения си път. Установено е, че в 15 – 35 %  има наличе и на наследствено предразположение, като в 3% тази зависимост е много силна. Останалите случаи възникват случайно. Следователно в някои семейства риска е малко по-голям.


Фамилна история

За да се опитаме да изчислим риска е необходима акуратна информация относно кръвната ви връзка със заболелите ви роднини, възраст при поставяне на диагнозата и точното място на тумора. Важно също да се предостави информация и за други заболявания в семейството.
Факторите подсказващи генетична предиспозиция са следните:

 1. Дебелочревен тумор възникващ в млада възраст < 45 години
 2. Индивиди с повече от един тумор
 3. Няколко засегнати близки роднини от едната страна на семейството
 4. Повишен риск имат и хора при които са установявани и премахвани полипи на дебелото черво при ендоскопско изследване.

Нямат доказано повишен риск хора с не повече от един близък в семейството заболял след 45 годишна възраст.


Гени и генетични тестове

Засега са доказани няколко гена, наличието на които повишава риска от развитие на дебелочревен карцином. Унаследяването им в повечето случаи е по много сложна и трудно предвидима схема. Генетичното тестване е все още спорен метод и е неприложим на практика. 
Единствено доказала резултатите си практика е скрининга и проследяването на индивидите с повишен риск.


Скрининг и проследяване

Скрининг е необходим при индивиди с предполагаем по-висок риск за развитие на колоректален рак, особено ако са на възраст над 45 год. 
Състои се в провеждане на фиброколоноскопия – изследване при което се оглежда дебелото черво от край до край. При установяване на доброкачествени полипи те се отстраняват на този етап. 
Изследването обикновено се извършва с лека анестезия в рамките на половин час.
Счита се, че рака на дебелото черво в повечето случаи се развива на базата на разраствания на лигавицата наречени полипи. Съществуват различни видове полипи. Накои от тях имат голяма вероятност да прерастнат в рак, след като са просъществували спокойно много години. Цел на колоноскопията е да отстрани такива полипи, като същите се изпратят за хистологично изследване. Тъй като образуването на полипи в редица случаи е генетично обусловено, редовното провеждане на колоноскопия и отстраняването им е сигурен начин за намалямаве на риска от злокачествено заболяване. 
Днес е прието при повишен риск колоноскопия да се прави през 5 години.
В някои страни на Западна Европа се препоръчва провеждане на колоноскопия и на всички лица след 55 год възраст.

 


За допълнителна информация

 • Консултативен Проктологичен кабинет
 • д-р Антон Тодоров 0886 72 72 07
 • Медицински Център за амбулаторна хирургия и Колопроктология
 • гр. Пловдив
 • Ул. “Кавала” № 20, ет 8
Професионален опит и съвременни методи. Истината за Вашето здраве. Решението е Ваше и е толкова лесно!